Услуги

КЛУБ ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ извършва различни видове услуги по заявка на своите членове а така също и на всяка Бългаска компания която има нужда от съдействие и помощ.

  • ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ ПО ЗАЯВКА НА БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ
  • МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ
  • МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  • КОНСУЛТИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
  • ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПЛАСМЕНТ НА ПРОДУКЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАЗИ ДАННИ НАЧУЖДИ КОМПАНИИ - ПО ДЪРЖАВИ И ПО СЕКТОРИ
  • СЪБИРАНЕ НА ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЯВКА НА БЪРГАРСКИ КОМПАНИИ
  • ТЪРСЕНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАДЕН ПАЗАР ИЛИ СТОКА ПО ЗАЯВКА НА КЛИЕНТА
Switch The Language