Дейности

Сдружението работи по следните направления:

  • 1. Създаване и активизиране на контакти - настоящи и потенциални клиенти на българската отбранителна индустрия.
  • 2. Създаване на обща за всички звена за развитие на отрасли, работещи по иновации, нови статии и нови технологии.
  • 3. Балансиране на отношенията между компаниите и улесняване на създаването на общи развойни и производствени звена и общи агенции в чужбина.
  • 4. Лобиране в страната и чужбина. Създаване на политическо лоби на отбранителната индустрия сред всички политически партии.
  • 5. Посредничество между български граждански фирми и фирми от отбранителната промишленост и между български и чуждестранни компании.
  • 6. Създаване на екипи за разработване на проекти за финансиране от ЕС главно за фирмите от отбранителната промишленост - настоящи и потенциални клиенти на отбранителната промишленост.
  • 7. Координиране на концепциите и усилията на компаниите за създаване на обща визия за развитие на бранша.
Switch The Language